Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Світлячок» Подільської міської ради
Навчальний процес

     
 Заклад дошкільної освіти   (ясла-садок) №2 «Світлячок»

Подільської  міської ради

здійснює освітньо-виховний процес відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 № 305, листа Міністерства освіти і науки України " про організацію освітньо-виховного процесу у 2021-2022 навчальному році" наказу Міністерства освіти і науки України  від  20.04.2015 № 446     «Про затвердження гранично допустимого  навчального навантаження на дитину  у дошкільних навчальних закладах   різних типів та форми власності»  інших нормативно-правових актів.

     

     Зміст навчально-виховного процесу в  закладі дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01 2021 р., та реалізується освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина" та Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №604 від 21.05.2012р.

 

     Навчальний рік  у  ЗДО  №2 «Світлячок» починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, а оздоровчий період – з 1червня по 31 серпня 2022 року.

Загальна тривалість канікул складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів  з  26.10.2021 , зимові – 10 календарних днів  з  21.12.2021р., весняні – 10 календарних днів  з  22.03.2022р.. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота. 

  

                   В  ЗДО  №2 «Світлячок»   працює 6 груп за таким режимом:

 

  № з/п

Години роботи груп

Кількість груп

 

10,5 годин       

6 груп

 

     У  закладі дошкільної освіти встановлено п’ятиденний режим роботи.

Мова навчання – українська.

Протягом перебування в ЗДО з дітьми організовано навчально-виховну зайнятість за різними формами, зокрема проводяться заняття різноманітних видів:

 

за змістовними напрямами освітньої роботи

за дидактичними цілями

за способом організації

за специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання:

предметні (односпрямовані

на повідомлення нової інформації

фронтальні (групові

комбіновані

міжпредметні (різноспрямовані

формування нових знань і умінь

підгрупові

ігрові та сюжетно-ігрові

 

на закріплення знань і умінь, систематизацію досвіду

індивідуально - підгрупові

домінантні

 

мішані

індивідуальні

 

 

     Навчання у формі занять проводиться починаючи з 3-го року життя з поступовим навантаженням: збільшенням кількості та тривалості.

     

     Тривалість групових фронтальних занять становить:

- для дітей віком від 2 до 3 років –до  10 хвилин;

у молодшій групі – не більше 15 хвилин;

 у середній – 20 хвилин;

у старшій – 25 хвилин.

     Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.

 

     У  закладі дошкільної освіти планування навчально-виховного процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом за режимними моментами, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

     З  метою  зниження навчального навантаження на дітей   використовуються  інтегровані  заняття. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

     Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та програмних завдань. Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. Згідно з планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.

 

     Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через гурткову роботу, яка є самостійною додатково організаційною формою навчально-виховного процесу. З метою всебічного гармонійного розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі в період навчального року діють такі гуртки:

- "Від А до Я по сторінкам букваря" керівники  Матвєєва О.П., Крепич Т.П., Рубанська В.Г.

- «Співочі  голоси» ,керівник  Муляр  Т.О.

     

     Фізичне виховання дітей у  закладі дошкільної освіти  складається з: ранкової гімнастики; занять фізичною культурою; рухливих ігор та ігор спортивного характеру; загартування; фізкультурних хвилинок під час занять, фізкультурних пауз між заняттями; фізкультурних комплексів під час денної прогулянки.

   

     Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.  У дні, коли немає занять з фізкультури , проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки. 

 

      Заняття з фізичної культури проводяться щоденно: в групах раннього віку - 2 заняття в залі, 3 - під час прогулянки; в групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку - 2 заняття в залі, 2 - під час прогулянки, 1 - пішохідний перехід.

  

     Завдання з логіко-математичного розвитку реалізується не лише на спеціально організованих заняттях, а й інтегруються у інші види діяльності протягом дня.