Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Світлячок»








Річний звіт адміністрації закладу

 

    ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 2 «СВІТЛЯЧОК»

ПОДІЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

ЗВІТ

завідувача

Дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 2 «Світлячок»

Ілляшенко  Наталії  Юріївни

перед колективом і громадськістю.

 

 

за 2019-2020 навчальний  рік

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178  в  червні  2020 року  проведено звітування завідувача ДНЗ № 2 «Світлячок» Ілляшенко  Наталії  Юріївни шляхом  розміщення  матеріалів  на  сайті  дошкільного  закладу  з  метою   запобігання поширенню інфекцій, спричинених коронавірусом  COVID-19 .

Інформаційні  відомості

 

Дошкільний навчальний заклад  №2 “Світлячок” розташований  по  проспекту  Перемоги,6. Розрахований на 101 місце

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

 ясельні

1

дошкільні

5

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

6

4.

Кількість вихованців

111

  5.

Кількість працівників усього

28

педагогічний персонал

11

обслуговуючий персонал

17

 

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України  „Про  освіту”, Закону  України  „Про  дошкільну  освіту”, виконуючи    накреслений  річний  план  на  2019-2020 навчальний  рік, колектив  дошкільного закладу  проводив  чітку, систематичну  роботу  по  формуванню  у  дошкільників  знань, умінь  і навичок  відповідно  до   вимог    програми розвитку  дитини  дошкільного  віку “Дитина”  та  Програми  розвитку  дітей  старшого  дошкільного  віку  «Впевнений  старт».

 

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу .

 • Організація різних форм  освітньо-виховної  роботи  в  дошкільному  закладі.

      ДНЗ  №2 «Світлячок» є установою освіти і суспільного виховання дітей віком від двох до семи років, в якому здійснюються формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку .  З  метою   підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі  було  розподілено  освітньо-виховний  процес  умовно  на 3 скла­дові блоки:

-  спеціально організоване навчання дітей у формі занять різного типу;

- спільна доросло-дитяча  діяльність;

- вільна самостійна діяльність дітей.

Така розмаїтість взаємодій дорослого з дітьми та форм організації зміс­ту навчання  створює  чималі можливості для збагачення розвитку дітей і реалізації завдань змісту освіти в дошкільному закладі. Враховуючи домінуюче навантаження занять на дитину, передбачено  раціональне чергування видів діяльності, доціль­не використання місць для проведення занять.

Аналізуючи  результати  діагностичного  обстеження   та  результати  контрольно -аналітичної  діяльності  визначено, що    навчально-виховний  процес за  всіма   напрямками  розвитку дітей    носить  систематичний   та  плановий  характер, що  є  результатом  високих  та  середніх  відсоткових  показників  рівня  активності  дітей  за  всіма  сферами  життєдіяльності. Протягом  ІІ кварталів навчального  року  було  здійснено  2   моніторингових дослідження  щодо  реалізації  Державної базової програми, які  дали  задовільні  показники. 

 

 

 • Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно  протягом  року   було проведено Дні відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

 

 • Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний виховний заклад України та методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 н.р.  методична робота з  педагогічними  кадрами була спрямована на вдосконалення професійної майстерності вихователів, підвищення їх кваліфікації, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу  з  метою  впровадження   сучасних  інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес .                                                                  

Протягом  року  було  проведено  діагностування розвивального середовища  та  організації навчально-виховного процесу  у закладі . Організовано  ряд  моніторингових  досліджень  у  вигляді  анкетування та  тестування     членів   педагогічного колективу   з  метою  визначення  рівня  професійних здібностей, навичок  впроваджувати  в  практику   роботи    з  дітьми  інноваційних та інтерактивних  технологій. Аналіз  їх  показав, що  педагоги  дошкільного  закладу   творчо працюють над модернізацією освітнього процесу  в  ДНЗ, демонструють  належний  рівень професіоналізму  під час методичних панорам, колективних переглядів,   семінарів-практикумів, тренінгів  та  інших  методичних  заходів.

 Результативною  протягом  2019-2020 навчального  року  була робота    педагогів  Кияшкіної  В.О.  та  Меркулової  І.О.  в     використанні елементів   психолого-педагогічного проектування, а саме творчого  застосування в  роботі  з  дітьми  та  батьками  лепбуків, які  стали  яскравим  результатом   кінцевого продукту  різних  тем, які  вивчалися  з  малюками  та  допомогли  їм   отримати, закріпити та систематизувати знання . У такому вигляді інформація краще  засвоювалася  дітьми, а процес вивчення теми ставав цікавим і нагадував гру.

Протягом  року відбулося  удосконалення  роботи  по  використанню елементів  методики  Марії  Монтессорі    та  методу    пісочної  терапії  педагога  Чоповської  Н.Б. ,що  дало  можливість  досвідченому педагогу покращити  роботу  по  адаптації  дітей  молодшого  віку  до  умов  дошкільного  закладу. Результатом  залучення  дітей  до  цікавої  різноманітної  діяльності  стало  зняття  з  малюків  нервової напруги, покращення настрою, виклик найбагатших асоціацій, сформованість  умінь виразити свої відчуття та переживання.

Педагоги  Матвєєва  О.П.  та  Олійниченко  Г.Л одним із шляхів формування морально-етичних  якостей  та  екологічної культури дітей дошкільного віку обрали   звернення до надбань педагогічної спадщини видатного українського педагога В.О.Сухомлинського. Щоб діти краще знали й розуміли навколишній світ, мали уявлення про моральні  норми  та  екологічні проблеми, формувалась їх національна  свідомість , педагоги  організували  систему тематичних занять з використанням педагогічної спадщини видатного  педагога. Такий  підхід  дав  змогу   задовольнити дитячу допитливість, заохотити малюка до активного пізнання оточуючого світу, сформувати  стійкі  моральні  якості  та  патріотичні  почуття. Пошуково-дослідницька  діяльність  в  роботі  з  дошкільниками.

           Вихователь-методист    Крепич  Т.П.  активно  впроваджує  в  роботу  з  дітьми  сукупність прийомів та способів, які спрощують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті -елементи  мнемотехніки. Картки, які  педагог  пропонує  дітям,  допомагають  їм  утворювати  асоціації, упорядковувати   інформацію у вигляді комплексних візуальних образі, а  опрацювання логопедичних казок-зв’язок на основі мнемотаблиць — автоматизувати вимову певних звуків у мовленні дітей.

Переважна  більшість  педагогів  володіє  теоретичними  знаннями  та  практичними  уміннями  організації  якісного  освітнього  процесу    з  застосуванням  таких  ефективних  технологій, як   використання  казки  та  гри ,  як  засобу  формування  комунікативних  здібностей  дошкільників  та    всебічного  розвитку  особистості .                                                                                                                          

Про ефективність роботи свідчать    результати  контрольно-аналітичної  діяльності ,що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її організації. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів.

 

2. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

          Дошкільний  заклад  укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 9 вихователів, 1 музичний керівник.

 

Освітній рівень педагогів:    

Середня  спеціальна  освіта

 

Вища  освіта

спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

І категорії

Вища  категорія

 

5

2

1

1

2

 

Стаж роботи  вихователів

До  5років

Від  5  до  20років

Більше  20років

 

5

6

                                                                                                                                                                                                                         

В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників: організовано  умови  для  самоосвіти  педагогів, розроблено ряд  заходів по  залученню  педагогів  до    методичної  роботи   /консультації, семінари ,наставництво, дні  педагогічної  майстерності, інше/         

Підвищення кваліфікації  педагоги проходять відповідно до перспективного плану, який виконано   на 90%. У 2019/2020  навчальному  році  підлягали  атестації 3 педагогічних працівники. Крепич Т.П. та Павловській А.В. було підтверджено попередньо встановлену кваліфікаційну категорію, а Олійниченко Г.Л. встановлено І кваліфікаційну категорію.

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста .

 

3. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічних працівників.

 

 • Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Належний  рівень  організації  харчування  є    важливою  умовою  комфортного  перебування  дітей  у  закладі. Дотримання норм харчування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень. Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних та коштів батьків (відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” (ст.35) батьки вносять плату за харчування дітей, що не перевищує 50% .За рахунок держави утримуються діти із малозабезпечених сімей і ті, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку, тривалого лікування, реабілітації, а також дошкільнята, які позбавлені  батьківського  піклування,  мають  пільги  родини, батьки, яких  є  учасниками  АТО  та  багатодітні.                                                                                                                                                       

З  метою  покращення якості  харчування  в  ДНЗ:

 • відпрацьовано  раціональний режим харчування,
 • складено  єдине  по  місту  перспективне  меню  по  сезонам, що  дає  змогу  збалансувати   раціон  дітей;
 • організовано  ряд  заходів  щодо   покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку – відремонтовано  водо-каналізаційну  мережу; установлено  належну  кількість  ванн  для  миття  посуду, виготовлено  новий  стелаж  для  зберігання  посуду, замінено  спеціальне  металеве  покриття  на  столі, відбувається  в  повному  обсязі  забезпечення  харчоблоку  посудом, миючим   та  дезінфікуючими   засобами, проводяться  заходи  по  утриманню  в  належному  стані  технологічного  обладнання.

Аналіз дотримання натуральних норм харчування показав, що за  І півріччя  2020 року показник їх виконання  становить   78 %.  Харчування  дітей  здійснюється наближено до норм та було раціональним, збалансованим, різноманітним. Наближено  до  вимог  виконуються  норми з  цукру,яєць,олії,риби ,овочів . Не в повному обсязі виконано норми з  молока,м’яса,масла  вершкового.

Рада з харчування, до складу якої входять представник батьківського комітету, контролює організацію харчування відповідно до плану роботи. Питання організації харчування у дошкільному закладі заслуховувалося на загальних зборах , засіданні ради з харчування дошкільного навчального закладу , помісячно та щоквартально  готуються  звіти про виконання норм харчування.

 

·Медико-профілактична робота  в  ДНЗ.

Вся  медико-профілактична    робота  у  закладі  спрямована  на  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров’я  дітей, як  того  вимагає  Закон  України     «Про  дошкільну  освіту». Медичне обслуговування дітей дошкільного  закладу здійснює медична сестра  , яка  співпрацює  з  лікарями – педіатрами  ЦРЛ. У своїй роботі керуються наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров'я, наказами по ДНЗ.   В  дошкільному  закладі  проводяться профілактичні  заходи, а  саме:            

 - аналіз  медичних  матеріалів  та  обговорення  з  батьками  рекомендацій  отриманих  після обстеження  дітей  лікарями , з  метою  визначення  фактичного  стану  здоров’я  дітей;

- два  рази  на  рік  відбувається  поглиблене  обстеження  рівня  фізичного  розвитку  дошкільників  з  метою  визначення  груп  здоров’я;                                                                                  

- контроль  за    станом  виконання  санітарно-гігієнічних  норм  працівниками  на  всіх об’єктах;                                                                                                                                                           

  -    щоденний  огляд  дітей  при  прийомі  у  заклад;                                                                                      

-  інформаційна  робота    через  інформаційні  куточки, консультативні  пункти.

 Систематично  здійснюється  медичний  контроль  за  виконанням  режиму  дня, прогулянок, сну, харчування. З  метою  оздоровлення  дітей,   розроблено  та  впроваджено  систему  оздоровчих  заходів, в  якій  мають місце  спеціальні  фізичні  вправи  на  вироблення  правильної  постави, профілактики  плоскостопості  та  сколіозу, дихальні  вправи;   організовано    вживання  дітьми  фіточаїв  з  лимоном  та  медом, вітамінів. При  організації  харчування  урізноманітнюється меню  дітей  висококалорійними   стравами , включаючи  овочі, фрукти, соки, м’ясо-молочні  продукти. Такі  заходи  стали  результатом  того, що  в  більшості  групах  не  було  масового  захворювання   дітей   застудними  захворюваннями, діти  систематично  відвідують  дитячий  садок, мають  гарне  самопочуття  та настрій. Вихователі  всіх  груп  систематично дотримуються  валеологічної  моделі  дня  , ведуть   активну  просвітницько-пропагандистську   роботу  серед  батьків.

В  дошкільному  закладі виконуються заходи лікувально-профілактичного ха­рактеру: контроль  за  дотриманням  календаря  щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевір­ка постави, огляд на педикульоз. Профілактичне щеплення проводиться згідно з наказом МЗУ за  календарем  індивідуально  для  кожної  дитини.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров'я щоквартально  розглядаються  на  нарадах  , що допомагає виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямованих на покра­щення стану їх здоров'я, зниження захворюваності.

 

 • Організація роботи закладу  щодо соціального захисту дітей та педагогів.

У дошкільному навчальному закладі створюються умови для соціально­го захисту дітей та працівників. Щороку організовується  робота  щодо   вивчення соціального статусу кожної сім'ї . Громадський інспектор з охорони прав дитини  щорічно  проводить облік дітей пільгових категорій, що відвідують дошкільний заклад. За  його  результатами  в  дошкільному  закладі   на  01.01.2020р.  повних сімей налічується - 94, неповних — 12,  багатодітних - 8, дві  дитини – інваліда, є  малозабезпечені  родини. Проводиться  систематична  робота  з  сім’ями, які  потребують  особливої  уваги  та  допомоги.

 

 • Охорона  праці  і  безпека  життєдіяльності  в  ДНЗ.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ складений колек­тивний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстро­ваний УПСЗН . Цей до­говір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин  в  колективі  дошкільного  закладу. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охоро­ною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійс­нюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні  медичні огляди працівників. Забезпечена видача робітникам мийних  засобів, частково  спецодягу. Адміністрація здійснює контроль і проводить заходи щодо попере­дження  серед робітників, ведеться облік нещасних випадків і професійних захворювань.

З метою збереження життя і охорони здоров’я дітей, навчання безпечної поведінки та підведення підсумків роботи у січні   проведено Тиждень безпеки дитини.  Тематичні  тижні  безпеки  проводяться  щокварталу. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

З  метою   підготовки   ДНЗ  №2  «Світлячок»  до  2020-2021 навчального року заплановано виконати   за  кошти  міського  бюджету ряд  заходів  :

-  виконано  частковий  ремонт   системи  опалення;

- відремонтовано  технологічне  обладнання  на  харчоблоці;

 -  придбано  миючі  та  дезінфікуючі  засоби;

 - проведено перевірку опору ізоляції електромережі заземлення  дошкільного  закладу;

- виконано  перезарядку  вогнегасників;

- виконано  роботи  по  дериторизації.

 

 • Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджено грамотами та подяками. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні  працівники дошкільного закладу одержали  премії.

 

4. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Відповідно  до  п.45  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад  в  ДНЗ  працював  орган  громадського  самоврядування –загальні  збори  колективу  працівників  та  батьків Щорічне звітування керівника закладу здійснюється на підставі наказу МОН України  від 23.03.2005 N 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». В наявності звіт керівника «Про основні напрямки діяльності», доведений до відома працівників ДНЗ на  загальних зборах колективу та  батьків.  Основні тезиси звіту:

 • утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління ДНЗ,
 •  поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень,
 •  запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.                                      

Особлива увага звертається на створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Між  засіданнями  загальних  зборів  працювала  Рада  дошкільного  закладу, яка  організовувала  виконання їх   рішень. Протягом  року  розглядалися  питання  поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази, поповнення  й  використання  бюджету  закладу, розглядалися  пропозиції  морального  та  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу.

Ефективною  формою  колективної  праці  як  для  всього  колективу  так  і  для  певних  структурних  груп  працівників  були  виробничі  наради , збори  трудового  колективу   та  наради  при  керівникові. Протягом  року  на  даних  нарадах  виносилися  на  обговорення  питання  трудової  дисципліни, культури  і  побуту  праці  у  дошкільному  закладі, охорона  життя  і  здоров’я  дітей  тощо.

Адміністрацією та вихователями  ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Колектив  закладу протягом  року працював  у  тісному  контакті  з  батьками, забезпечуючи  оптимальні умови  для  повноцінного  фізичного  і  психологічного  розвитку  дитини  в  сім’ї  та  дошкільному  закладі. З  цією   відбувалося  залучення  батьків  до  навчально-виховної  роботи  дитячого  закладу  шляхом  обговорення  й  розв’язання  спільних  проблем  та  конкретних  питань  і  завдань  виховання. На  батьківських  зборах, під  час  індивідуальних  консультацій, через  інформаційні  батьківські  куточки   вихователі  поширювали серед  батьків  сучасні  педагогічні, психологічні, юридичні  та  медичні  знання. Слід  зазначити , що  останнім  часом  активності   набули  такі  форми  роботи  з  батьками  , які  сприяють  підвищенню  прозорості  навчально-виховного  процесу, залученню  до  нього  батьків  не  як  спостерігачів, а  як  активних  учасників  та  партнерів.

Також  були  використані наочно-інформаційні методи, такі, як бать­ківські куточки, інформаційні стенди для батьків, тематичні газети , запрошення, оголошення, вітання, функціонувала  скринька  про­позицій.

Протягом  року  набула  удосконалення  робота  щодо  перспективності  і  наступності    дошкільного  закладу  та  початкової  школи. Разом  з загальноосвітньою  школою  №9  було  складено  та  обговорено  план  спільних  заходів,  який  був  спрямований  на  підвищення  якості  організації  перспективності, наступності  та  спадкоємності  у  роботі  дошкільного  закладу  та  школи. Педагоги  систематично  організовували  екскурсії  дітей  до  школи, використовували  в  освітньо-виховному  процесі  шкільну  тематику, під  час  ігор  та  розваг  знайомили  дітей  з  правилами  поведінки  школярів.

Ряд  заходів  організовано  в  дошкільному  закладі  щодо  взаємодії  з  установами  та  організаціями  міста. Відпрацьована  система  співпраці  з  ЦРЛ  та  СЕС, заходи  даної  взаємодії  спрямовані  на  удосконалення  роботи  щодо  охорони  здоров’я  дітей, профілактики  різних  захворювань  серед  дошкільників  та  працівників  закладу, а  також  дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог  під  час  організації  навчально-виховного  процесу  в  дошкільному  закладі.

З  метою  реалізації  завдань  різних  сфер  життєдіяльності  дитини  дошкільний  заклад  співпрацює  з  станціями  юних  техніків  та  натуралістів, з центром  дитячої  творчості  та   міським  будинком  культури. Результатом  співпраці  є  активна  участь  представників  закладу  в  святкуванні  Дня  захисту  дітей, інших  заходів.

 

  5.  Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

У  ДНЗ  №2  «Світлячок»  робота зі зверненнями громадян упродовж     року проводилась відповідно Закону України «Про звернення громадян».  Уся нормативно-правова база з даного питання зберігається у теці згідно затвердженої номенклатури справ .

     Згідно з Класифікатором звернень в основному громадяни звертались з питань освіти, влаштування дітей до ДНЗ, обліку дітей які мешкають на території обслуговування (електронна реєстрація), працевлаштування, отримання методичної допомоги з боку дошкільного закладу щодо розвитку дитини, відрахування дитини з дошкільного закладу, поліпшення матеріально-технічної бази дошкільного  навчального закладу.

      Протягом   року письмових звернень від громадян   було  1. Усні звернення, а це в основному пропозиції та заяви надходили переважно на особистому прийомі. За суб’єктом  всі звернення були індивідуальними, рідше вносились колективні пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ. Для забезпечення анонімності звернень у дошкільному навчальному закладі функціонує скринька побажань та пропозицій.

 Робота із зверненнями громадян є ефективною, так  як  відсутні скарги, повторні звернення, питання  в  основному  вирішувалися   позитивно .

       Відсутність факту повторних звернень, скарг обумовлюється наступними вжитими мною заходами, щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а це:

- поінформованість  громадян з питань діяльності закладу: актуальне та своєчасне заповнення інформаційних стендів,

- індивідуальний підхід до розгляду звернень  громадян;

- пунктуальність у дотриманні графіку особистого прийому громадян завідувача;

- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення громадян;;

- подолання бар’єру у спілкуванні, взаєморозумінні з представниками громадськості, є систематичне відвідування  масових заходів за участю батьків;

- розгляд звернень у максимально короткі строки;

- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян;

- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно діяльності дошкільного закладу ( збір та обробка інформації, опитування на батьківських зборах);

- отримання кваліфікованої консультації спеціалістів управління освіти з окремих питань функціонування ДНЗ та організації роботи зі зверненнями громадян.

        Особиста інформація про  співробітників закладу, вихованців та їх батьків третім особам, що не мають відповідних повноважень не надається.

 

 1. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ДНЗ. Протягом навчального року батьками вихованців надавалася  добровільна  благодійна  допомога   у  вигляді   придбання товарів та надання  послуг для ДНЗ, виконання  певних  ремонтних  робіт .  З  метою  забезпечення  належних  умов  для  організації  навчально-виховного  процесу  протягом  року  в  дошкільному  закладі  виконано      ряд  заходів  :

 - забезпечення  навчального  процесу  канцелярськими  товарами ;

- часткове  забезпечення  миючими  засобами;

- забезпечення  термінового  /дрібного/ ремонту  енергетичних  мереж протягом  року    та  ремонтних  робіт  в  кінці  навчального  року  в  групах   на  майданчиках  та  в  приміщеннях  загального  користування ;

- забезпечення  потреб  санітарних  вимог /придбання  дезінфікуючих  засобів, термінове  усунення  недоліків  санітарного  законодавства/;

  - по  мірі  необхідності  забезпечення  груп  та  музичного  залу  ігровим  матеріалом,   навчальними  посібниками, матеріалами  для  організації  свят  та  розваг.

Повний  звіт  про  залучення  благодійної  допомоги в  ДНЗ  №2 «Світлячок» додається. Додаток  2.

             

 

 

 

                                  Завідувач  ДНЗ  №2  Ілляшенко  Н.Ю.

 

 

Додаток №2  Залучення  благодійної  допомоги в  ДНЗ  №2 «Світлячок»

 

 

 

Забезпечення  вимог  Санітарного  регламенту  та  виконання  ремонтних  робіт  в  приміщеннях  загального  користування /харчоблок, пральня, музичний  зал,коридори, туалет,територія/.

Для  організації  загально-садових  заходів /оформлення  музичного  залу, виготовлення  атрибутів/

Вересень

жовтень

Накладна  від10.10.2019    :

 • Контейнер  для  паперових  рушників- 52грн.

Товарний  чек від  10.10.2019р.:

 • Паперові  рушники-22грн.
 • Відра  з  кришками – 50грн.
 • Дезинфікуючі  засоби – 150грн.
 • Кульки  для  сміття-26грн.

Товарний  чек  від  23.10.2019р.:

 • Зошит /книга  канцелярська/-69грн./                                              

Товарний  чек від  26.09.2019р.:

 • Кульки  повіітряні-75грн.
 • Подяки,файли-79грн.50к.

Товарний  чек  від  08.10.2019р.:

 • Клей  для  пістолету/-32грн

                                                

 Всього  витрачено  коштів

369грн

154грн.50к.

32грн

листопад

Тов.чек  від 04.11.2019

 • Кран, прокладки – 160грн

Тов.чек  від 15.11.2019

 • Кульки  для  сміття, рідке  мило-33.50

 

Всього  витрачено  коштів

193.50

 

грудень

Тов.чек  від 04.12.2019

 • Зошит  - 3.75грн

Тов.чек  від015.12.2019

 • Миючі  засоби-179.95грн

Тов.чек  від 05.12.2019

 • Кульки  для  сміття -10грн

Тов.чек  від 17.12.2019

 • Лампочки -43грн

                                                      

Акт  від 18.12.2019

Налаштування  фортепіано- 200грн.

Тов.чек  від 18.12.2019

Прикраса  новорічна/дощик/ - 150грн

Тов.чек  від 18.12.2019

Прикраса  новорічна/дощик/ - 20грн

Тов.чек  від 18.12.2019

Прикраса  новорічна/сніжинки, дощик/ - 45грн

Тов.чек  від 18.12.2019

Флешка - 170грн

 

237грн

 

585грн

січень

Тов.чеки  за  січень,2020

 • Інвентар  для  прибирання,посуд-738грн

/совок  з  щіткою-2шт.,плівка  пол.-2.5м,ковшики-2шт.,відра  з  кр.-5шт.,миска,тримач  для  рушників  паперових

Тов.чеки та  накладні за  січень,2020

 • Миючі  засоби  та  медикаменти-873грн

/засіб «ушастий  нянь»,дез.засіб-2шт.,фарба,гігрометри-2шт.,термометр-1шт., гемостатична  губка,жгут/

Тов.чеки та  накладні за  січень,2020

 • Обслуговування та  ремонт  обладнання-608грн

/заправка  катріджа,чорнило  для  прінтера,брошюровка  журналів-9шт.,ремонт  холодильника/

Тов.чеки та  накладні за  січень,2020

 • Обслуговування  та  ремонт  енергомереж- 230грн

/запчастини  для  ремонту  водопроводу,каналізації,електромереж/

 

Всього  витрачено  коштів

3187грн

 

лютий

Чек  №0017086  від  12.02.2020

-прокладка  на  арматуру пс-32.50грн.

Чек  від 11.02.20202

 • Саморізи, сверло-30.80грн.

Товарний  чек  №374  від  20.02.2020

 • Змішувач /сместитель/ врізний -40грн.

Тов.чек  від 27.02.2020

Кульки  повітряні - 60грн

                           

 

Всього  витрачено  коштів

103.30 грн

60грн

березень

Товарний  чек  №1049 від 16.03.2020

          -Кран  шаровий -48грн.

Товарний  чек №1048  від 16.03.2020

           -Анод  магн./-80грн.

Товарний  чек №0005295  від 18.03.2020

        - Кабель,вимикач коробка автомат--127грн

Фіскальни чек  від 16.03.2020/

                 -Дезинфікуючий  засіб 475грн

Товарний  чек   №0020977від 23.03.2020

        - Матеріал для  ремонту  опалення  /кран, муфта,кут/-176грн.

Товарний  чек  від 23.03.2020

               Вапно-50грн

Товарний  чек від 30/31.03.2020

           Засіб «Діхлофос»2шт-69грн                     

Тов.чек  від 02.03.2020

Кульки  повітряні - 96грн

Стрічки,нитки-55.50грн

                          

 

Всього  витрачено  коштів

1025грн

151.50грн

квітень

-

 

травень

Акт  від  17.04.2020р.

-обслуговування  харчоблоку-200грн

Товарний  чек  від 22.05.2020

          -Фарба коричнева/2.8кг/фарба  біла/0.9кг/,вапно -215грн.

Товарний  чек №39  від 27.05.2020

           -Лампочка/-80грн.

Товарний  чек  від 27.05.2020

        - валік щітка-25грн

Копія  чека  від 27.05.2020

                 -фарба  /молоткова/- 122грн

Копія  чека  від 27.05.2020

        - растворитель-40грн.

Товарний  чек  від 28.05.2020

               Тен  для  бойлера-230грн

Товарний  чек від 30/31.03.2020

                           Лампа індикатор-45грн. 

 

Всього  витрачено  коштів

885грн

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  про  використання  добровільної  благодійної  допомоги  в  групах  ДНЗ  №2 «Світлячок»

протягом  2019-2020року

 

МИЮЧІ  ЗАСОБИ

КАНЦЕЛЯРСЬКІ  ТОВАРИ

РЕМОНТНІ  РОБОТИ

Група  «Сонечко»

Туалетний  папір 6 шт., рушник паперовий 1шт., серветки 6шт.,гумові рукавиці 1пара,

пакети для сміття,рідке мило 2шт.,

рідина для посуду 3 шт., білизна 3бут., мило для рук 2 шт., засіб«містер проптер» 1 бут.

Гуаш – 4шт.,файли ,папка, зошит книга А4,файли, клей-карандаш, кольоровий картон.

 

Всього  витрачено  коштів

421

485

 

Група  «Веселка»

Пакети для сміття- 3уп.,рідке мило- 4 шт.,туалетний папір- 14 шт,миюче для посуду -5 шт., серветки -2 уп.,антисептик -1 шт., пакет- 1 шт,кислота оцтова -1 шт,перчатки- 1уп.

Книга А-4 1 шт.,файли 100 шт,бедж 9 шт.,канцелярська  бум ага А 4 1 уп.,зошит 24 л 1шт.,скотч,самок лейка  1 уп..

Ксерокс кольоровий на соклійці 10 шт.,ксерокс ч/б, корм для рибок 1 шт.,стрічка 10 м,совок 1 шт,,віник 1 шт.,ксерокс кольоровий ,водоемульсійна фарба,

сервертки з клейонки під тарілку 12шт.,накопичувач меж.1/2 з боковим підключенням ,кольоровий ксерокс,

кольоровий ксерокс на картоні, ламінування ,

чайник 1 шт., анод магнітний 1шт.,тен для бойлера1шт., кран для мийки1шт., пенопласт,колор.

Всього  витрачено  коштів

378

378

855

Група  «Курчатко»

Туалетний  папір /12шт /, кульки  для  сміття /1уп./,

рукавички  гумові /2п../,серветки(1), папер.рушники-/2уп./,мило  рідке /7 шт./ ,гель для посуду /3шт./,  засіб «білезна»/1шт/, засіб « містер Мускул»/1шт./

Картон кольоровий/5 ш/, картон білий/ 5 ш./, клей ПВА /2 ш./,папір кольоровий/ 5 ш/, олівець простий /15 ш./, точилка /3 ш./, гуаш/4 ш./,ножиці /15 ш./, пластилін /5 ш./, папір А4 /1 уп./,папір кольор.ксер. /50 ш./, ксерокс кольоровий /12 ш./, серпантин паперовий, скоби /1 ш./, скотч /1ш./ , кольор.ксер.картон /5 ш./, двосторонній скотч /1ш./, кольор.ксер.папір /20 ш./

Суміш клеюча, кран-1шт.,астрюля1шт. , лампа електр.,

реставрація групових дверей.

Всього  витрачено  коштів

553.37

987

519

Група  «Калинка»

Туалетний  папір /28шт. / , кульки  для  сміття /7уп./,рукавички  гумові /2шт./ ,рукавички поліетил. /1уп/мило  рідке /6 шт./ ,засіб «Білизна» /5шт./ ,миючий засіб для посуду /9шт./ ,  серветки паперові /7шт./,р ушники паперові  /3 уп./,губки для миття посуду  /1уп. /,дезінфікуючий  засіб «Біотон»  (1шт.),

Папір офісний -  1уп. , папір офісний -  100 шт. , картинки для маркування – 3 набора,клей ПВА – 1шт., кольоровий папір – 3 шт.,кольоровий картон – 3 шт.,картон ксерокс ний -10шт.,пластилін –5шт. ,розмальовки – 5 шт. ,зошит – 1шт.   ручки  - 4шт.

Шланг для води /1шт.,/ розетка  /1шт./.електрочайник /1шт./,рідкі цвяхи /1уп./,лампочка /1шт./ змішувач  для крану /1шт./,ящики для зберігання пластикові.

Всього  витрачено  коштів

924

362.47

694.80

Група  «Дзвіночок»

Туалетний  папір /20шт / ,кульки  для  сміття /4уп./,мило  рідке /6 шт./,засіб «Білизна» /3шт./,миючий засіб для посуду /6шт./ , серветки паперові /9шт./, рушники паперові  /4 уп./,губки для миття посуду  /1уп. /

Фотопапір – 40шт.,картон-4уп., папір офісний-4уп.,ксерокс кол.-18шт., грамоти-2шт., медалі-18шт., кульки  повітряні-18шт.

Лампи світодіодні-6шт., батарейки-2шт., самоклейка-1уп., гребінці-5шт., наповн. механічні пластикові-1уп.

Всього  витрачено  коштів

780

546

741

Група  «Квіточка»

Туалетний  папір /6шт, кульки  для  сміття /2уп./, миючий засіб для посуду  (2шт.), пральний порошок /1шт./, мило  рідке /3 шт./, антисептик /3шт./ ,лимонна кислота   /1шт. /  

Картон (40 шт.) ;  зошит (1 шт.),папір ксероксний (500шт) (1уп.); фотобумага (6шт.), папір ксерокс ний кольоровий (58 шт),оформлення папки пересувки,набір тексту (6 шт),файли (20 шт), ватні диски (2 уп.) ,пластилін (3 уп), клей олівець (2 шт.), скотч  (1 шт) ,скотч сдухсторонній(2 шт), скріпки (1 уп).

Анод магнітний (1шт),елемент нагріваючий (1шт) ,утримувачь для паперових рушників  (1шт),каструля емальована (1шт),грунт (10 кг), насіння (4 уп.),

лампа світодіодна теплого світла (4 шт.),лампа розжарю вальна ( 2 шт.), корзина для іграшок (1 шт),

відро харчове (1 шт.).

Всього  витрачено  коштів

459.80

720.55

854.40