Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Світлячок» Подільської міської ради
БЕЗПЕКА - ПОНАД УСЕ.

Возможно, это изображение 1 человек и текст

 

 

БЕЗПЕКА - ПОНАД  УСЕ         

       

       

 

На  виконання  плану  освітньо-виховної  роботи  ЗДО  №2 «Світлячок»  на  2021-2022навчальний  рік  проведено аналіз стану умов і охорони праці в  щодо створення системи роботи . Встановлено, що  проводиться  систематична  та послідовна  робота  щодо  забезпечення безпечних  умов праці відповідно до нормативно – правових актів. Робочі місця забезпечені посадовими інструкціями  і  інструкціями  з  охорони  праці  для  різних  категорій  працівників. Організовано відпрацювання законодавчих, нормативних актів. Здійснюється  постійний  адміністративно -  громадський контроль за додержанням  вимог  охорони  праці.

  Систематично здійснюється профілактична робота щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу:

- забезпечено експлуатацію і догляд будівлі закладу і території,

-відбувається   контроль за дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог,

- щокварталу   проводяться евакуаційні  тренування  працівників  та  дітей  закладу,

-проведено  атестацію робочих місць  за умовами праці працівників.

-на початок  навчального  року  виконано  ряд  заходів  щодо  дотримання  установлених  нормативів  охорони  праці  та  безпечних  умов  в  ЗДО - ремонт  тепло  та  водоканалізаційної  мережі, поточний  ремонт приміщень  та  ігрових  майданчиків інше,

-  забезпечено  заклад  дезинфікуючими  та  миючими  засобами.

 

Вихователі   проводять навчально-виховний процес, з  урахуванням  завдань програми  з  безпеки  життєдіяльності, залучають батьків.

 

 

ПРО  ПРОФІЛАКТИКУ  ДИТЯЧОГО  ТРАВМАТИЗМУ

 

Упродовж    2021-2022року в  ЗДО  №2 «Світлячок» проводилася систематична  та  планомірна   робота, спрямована на реалізацію заходів із профілактики дитячого травматизму   під час навчально-виховного процесу та в побуті. На  початку  року  адміністрацією  закладу було  видано  відповідні виробничі накази про розподіл функціональних обов’язків з безпеки життєдіяльності, переглянуто посадові інструкції працівників. Згідно з затвердженими графіками проводено обстеження  приміщення  та  територію  закладу  на  дотримання  вимог  безпеки, перевірку  навчання  та  перевірку  знань  працівників з  безпеки  життєдіяльності, організовано роботу з поліпшення умов безпечного  середовища, де  перебувають  діти.
             Аналіз  результатів  роботи  засвідчує, що  педагоги  забезпечують належний догляд за дітьми під час навчально-виховного процесу, не допускають травмування дітей, не залишають дітей без нагляду. Перевірка груп і майданчиків показала, що групові кімнати і майданчики  знаходяться  в належному стані - меблі укріпленні, обладнання груп (столи, стільці, лави, ігрові шафи) ціле і не загрожує здоров’ю і життю дітей.

  Вихователі  організовують навчально-виховний процес з урахуванням питань з безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Згідно з методичними рекомендаціями  щоквартально проводиться Тиждень безпеки, щомісячно проходиться День безпеки, День здоров’я, а в щоденних планах  висвітлюються питання з БЖ. Вихователі постійно і під час занять, і під час інших режимних моментів багато уваги приділяють питанням збереження життя і здоров’я дітей, проводять бесіди по запобіганню жорстокості серед дітей, прививають навички догляду за своїм тілом, культурно-гігієнічні навички, дають знання по здійсненню першої допомоги при травмуванні, самодопомоги. Відбулися відкриті    виховні заходи з питань безпеки життєдіяльності, оформлялися виставки малюнків і фотографій на теми «Небезпека що нас оточує», «Надзвичайні ситуації», «Увага діти на дорозі», «Надання першої медичної допомоги».

Для вивчення правил дорожнього руху ,правил  пожежної  безпеки у всіх   групах  обладнанні куточки безпеки дорожнього руху, ігрові  осередки  наповненні  ігровим  матеріалом  та  посібниками, оформлені  тематичні стенди. З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з попередження травматизму і загибелі дітей, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження  розроблено комплексні плани заходів, забезпечується їх реалізація.

 

 

ПРО  ГОТОВНІСТЬ  ДО  ДІЙ  В  НАДЗВИЧАЙНИХ  СИТУАЦІЯХ.

 

Організація цивільного захисту в  в  ЗДО  №2 «Світлячок»  протягом  2021року проводилась відповідно до вимог  Кодексу цивільного захисту України, Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку,  учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки  життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту , інших нормативно - правових документів з питань ЦЗ,  і була спрямована на забезпечення готовності до дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення системи на воєнний стан і стійкого управління галуззю під час виконання завдань цивільного захисту.

 Протягом  2021року  було  організовано  такі  заходи:  :

- опрацьовано умови  та  перевірено  готовність  до реагування в закладі  на оповіщення сигналів  з  цивільного захисту;

- проводиться  робота   щодо запобігання виникненню  надзвичайних ситуацій, нещасних випадків під  час  навчально-виховного  процесу  ;

- щокварталу проводиться    з  дітьми  тематичний  тиждень знань  основ безпеки життєдіяльності та  тиждень безпеки дитини ;

- постійно проводиться просвітницька робота серед дітей, батьків, працівників із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій,) заходи з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення спеціальних  занять, свят, розваг, проведення навчально-тренувальних заходів;

- проведено  навчання   щодо створення системи надання екстреної допомоги учасникам навчально-виховного процесу;

 - організовано  заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення: уточнено  плани  реагування на надзвичайні ситуації,виконано  комплекс організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню  пожежі  .

- проводиться  корекційна  робота  по переведення системи цивільного захисту ЗДО  з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період (навчання та тренування  з  питань-запобігання  поширення особливо небезпечних інфекційних захворювань ; антитерористичної діяльності).На  виконання  плану  освітньо-виховної  роботи  ЗДО  №2 «Світлячок»  на  2021-2022навчальний  рік  проведено аналіз стану умов і охорони праці в  щодо створення системи роботи . Встановлено, що  проводиться  систематична  та послідовна  робота  щодо  забезпечення безпечних  умов праці відповідно до нормативно – правових актів. Робочі місця забезпечені посадовими інструкціями  і  інструкціями  з  охорони  праці  для  різних  категорій  працівників. Організовано відпрацювання законодавчих, нормативних актів. Здійснюється  постійний  адміністративно -  громадський контроль за додержанням  вимог  охорони  праці.

  Систематично здійснюється профілактична робота щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу:

- забезпечено експлуатацію і догляд будівлі закладу і території,

-відбувається   контроль за дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог,

- щокварталу   проводяться евакуаційні  тренування  працівників  та  дітей  закладу,

-проведено  атестацію робочих місць  за умовами праці працівників.

-на початок  навчального  року  виконано  ряд  заходів  щодо  дотримання  установлених  нормативів  охорони  праці  та  безпечних  умов  в  ЗДО - ремонт  тепло  та  водоканалізаційної  мережі, поточний  ремонт приміщень  та  ігрових  майданчиків інше,

-  забезпечено  заклад  дезинфікуючими  та  миючими  засобами.

Вихователі   проводять навчально-виховний процес, з  урахуванням  завдань програми  з  безпеки  життєдіяльності, залучають батьків.