Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Світлячок»
Адміністрація звітує

ЗВІТ

завідувача

дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 2 «Світлячок»

Ілляшенко  Наталії  Юріївни

перед колективом і громадськістю

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178,          12липня 2018 року проведено звітування завідувача ДНЗ № 2 «Світлячок»           Ілляшенко  Наталії  Юріївни на загальних  зборах  педагогічного колективу  та  батьківської громади.

 

Інформаційні  відомості

 

Дошкільний навчальний заклад  №2 “Світлячок” розташований  по  проспекту  Перемоги,6. Розрахований на 101 місце

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

6

 ясельні

1

дошкільні

5

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

6

4.

Кількість вихованців

130

  5.

Кількість працівників усього

29

педагогічний персонал

14

обслуговуючий персонал

15

 

Керуючись  основними  положеннями  Закону  України  „Про  освіту”, Закону  України  „Про  дошкільну  освіту”, виконуючи    накреслений  річний  план  на  2017-2018 навчальний  рік, колектив  дошкільного закладу  проводив  чітку, систематичну  роботу  по  формуванню  у  дошкільників  знань, умінь  і навичок  відповідно  до   вимог    програми розвитку  дитини  дошкільного  віку “Дитина”  та  Програми  розвитку  дітей  старшого  дошкільного  віку  «Впевнений  старт».

 

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу .

 • Організація різних форм освітньо-виховної роботи  в  дошкільному  закладі.

      ДНЗ  №2 «Світлячок» є установою освіти і суспільного виховання дітей віком від двох до семи років, в якому здійснюються формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку .  З  метою   підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі  було  розприділено  світньо-виховний  процес  умовно  на 3 скла­дові блоки:

-  спеціально організоване навчання дітей у формі занять різного типу;

- спільна доросло-дитяча  діяльність;

- вільна самостійна діяльність дітей.

Така розмаїтість взаємодій дорослого з дітьми та форм організації зміс­ту навчання  створює  чималі можливості для збагачення розвитку дітей і реалізації завдань змісту освіти в дошкільному закладі. Враховуючи домінуюче навантаження занять на дитину, передбачено  раціональне чергування видів діяльності, доціль­не використання місць для проведення занять.

Аналізуючи  результати  діагностичного  обстеження   та  результати  конрольно-аналітичної  діяльності  визначено, що    навчально-виховний  процес за  всіма   напрямками  розвитку дітей    носить  систематичний   та  плановий  характер, що  є  результатом  високих  та  середніх  відсоткових  показників  рівня  активності  дітей  за  всіма  сферами  життєдіяльності. Протягом  навчального  року  було  здійснено  ряд  моніторингових  досліджень  щодо  реалізації  Державної базової програми, які  дали  задовільні  показники. Додаток 1

 

 

 • Заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку:

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади”, «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 – 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома, проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно  протягом  року   було проведено Дні відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

 

 • Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

        Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний виховний заклад України та методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р.  методична робота з  педагогічними  кадрами була спрямована на вдосконалення професійної майстерності вихователів, підвищення їх кваліфікації, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу  з  метою  впровадження   сучасних  інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес .                                                                  

Протягом  року  було  проведено  діагностування розвивального середовища  та  організації навчально-виховного процесу  у закладі . Організовано  ряд  моніторингових  досліджень  у  вигляді  анкетування та  тестування     членів   педагогічного колективу   з  метою  визначення  рівня  здібностей  впроваджувати  в  практику   роботи    з  дітьми  інноваційних  нововведень. Аналіз  їх  показав, що  педагоги  дошкільного  закладу   творчо працюють над модернізацією освітнього процесу  в  ДНЗ, демонструють  належний  рівень професіоналізму  під час методичних панорам, колективних переглядів  семінарів-практикумів  та  інших  методичних  заходів, під  час  яких  висвітлювалися  результати  використання  елементів  таких  інноваційних  педагогічних  технологій , як:

 • Психолого-педагогічне проектування .
 • Метод  пісочної  терапії .
 • Спадщина В.Сухомлинського, С.Русової в патріотичному вихованні.
 • Пошуково-дослідницька  діяльність  в  роботі  з  дошкільниками
 • Методика  Марії  Монтессорі  .
 • Казка  як  засіб  розвитку  комунікативних  здібностей  дошкільників
 • Гра  як  засіб  всебічного  розвитку  особистості .                                                                                                                                

Про ефективність роботи свідчать    результати  контрольно-аналітичної  діяльності  , що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Моніторинг результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної роботи та необхідність її організації.Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів.

 

 

2. Заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

          Дошкільний  заклад  укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 11 вихователів, 1 музичний керівник.

                                  

      В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. Один педагогічний працівник – є студентом   вищого  навчального закладу.                  

Підвищення кваліфікації  педагоги проходять відповідно до перспективного плану, який виконано   на 100%.У 2017/2018  навчальному  році  підлягали  атестації 1 педагогічний працівник, якому  було підтверджено  кваліфікаційну категорію:«Спеціаліст ».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста .

 

3. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

 

 • Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників

Належний  рівень  організації  харчування  є    важливою  умовою  комфортного  перебування  дітей  у  закладі. Дотримання норм харчування здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень. Харчування забезпечується за рахунок залучення бюджетних та коштів батьків (відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту” (ст.35) батьки вносять плату за харчування дітей, що не перевищує 50% (у міській місцевості).За рахунок держави утримуються діти із малозабезпечених сімей і ті, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку, тривалого лікування, реабілітації, а також дошкільнята, які позбавлені  батьківського  піклування,  мають  пільги  родини, батьки, яких  є  учасниками  АТО  та  багатодітні.                                                                                                                                                       З  метою  покращення якості  харчування  в  ДНЗ:

 • відпрацьовано  раціональний режим харчування,
 • складено  єдине  по  місту  перспективне  меню  по  сезонам, що  дає  змогу  збалансувати   раціон  дітей;
 • організовано  ряд  заходів  щодо   покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку – відремонтовано  водо-каналізаційну  мережу; установлено  належну  кількість  ванн  для  миття  посуду, виготовлено  новий  стелаж  для  зберігання  посуду, замінено  спеціальне  металеве  покриття  на  столі, відбувається  в  повному  обсязі  забезпечення  харчоблоку  посудом, миючим   та  дезинфікуючими   засобами, проводяться  заходи  по  утриманню  в  належному  стані  технологічного  обладнання.

Аналіз дотримання натуральних норм харчування показав, що за  І півріччя  2018 року показник їх виконання  становить   __%.Харчування  дітей  здійснюється наближено до норм та було раціональним, збалансованим, різноманітним. Наближено  до  вимог  виконуються  норми з  цукру,яєць,олії,риби ,овочів . Не в повному обсязі виконано норми з  молока,м»яса,масла  вершкового.

Рада з харчування, до складу якої входять представник батьківського комітету, контролювала і продовжує контролювати організацію харчування відповідно до плану роботи. Питання організації харчування у дошкільному закладі заслуховувалося на загальних зборах , засіданні ради з харчування дошкільного навчального закладу , помісячно та щоквартально  готуються  звіти про виконання норм харчування.

 

Медико-профілактична робота  в  ДНЗ.

Вся  медико-профілактична    робота  у  закладі  спрямована  на  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров”я  дітей, як  того  вимагає  Закон  України  “Про  дошкільну  освіту». Медичне обслуговування дітей дошкільного  закладу здійснює медична сестра  , яка  співпрацює  з  лікарями – педіатроами  ЦРЛ. У своїй роботі керуються наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров'я, наказами по ДНЗ.   В  дошкільному  закладі  проводяться профілактичні  заходи, а  саме:            

 - аналіз  медичних  матеріалів   обстеження  дітей  лікарями , з  метою  визначення  фактичного  стану  здоров”я  дітей;

-два  рази  на  рік  відбувається  поглиблене  обстеження  рівня  фізичного  розвитку  дошкільників  з  метою  визначення  груп  здоров”я;                                                                                   - контроль  за    станом  виконання  санітарно-гігієнічних  норм  працівниками  на  всіх  об”єктах;                                                                                                                                                             -    щоденний  огляд  дітей  при  прийомі  у  заклад;                                                                                       -  інформаційна  робота    через  інформаційні  куточки, консультативні  пункти.

 Систематично  здійснюється  медичний  контроль  за  виконанням  режиму  дня, прогулянок, сну, харчування. З  метою  оздоровлення  дітей,   розроблено  та  впроваджено  систему  оздоровчих  заходів, в  якій  мають місце  спеціальні  фізичні  вправи  на  вироблення  правильної  постави, профілактики  плоскостопості  та  сколіозу, дихальні  вправи;   організовано    вживання  дітьми  фіточаїв  з  лимоном  та  медом, вітамінів. При  організації  харчування  урізноманітнюється меню  дітей  висококалорійними   стравами , включаючи  овочі, фрукти, соки, м”ясо-молочні  продукти. Такі  заходи  стали  результатом  того, що  в  більшості  групах  не  було  масового  захворювання   дітей   застудними  захворюваннями, діти  систематично  відвідують  дитячий  садок, мають  гарне  самопочуття  та настрій. Вихователі  всіх  груп  систематично дотримуються валеологічної  моделі  дня  , ведуть   активну  просвітницько-пропагандистську   роботу  серед  батьків.

В  дошкільному  закладі виконуються заходи лікувально-профілактичного ха­рактеру: щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевір­ка постави, огляд на педикульоз.

Профілактичне щеплення проводиться згідно з наказом МЗУ , де затвер­джені: календар.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров'я щоквартально  розглядаються  на  нарадах  , що допомагає виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямованих на покра­щення стану їх здоров'я, зниження захворюваності.

 

 • Організація роботи закладу  щодо соціального захисту дітей та педагогів.

У дошкільному навчальному закладі створюються умови для соціально­го захисту дітей та працівників. Щороку організовується  робота  щодо   вивчення соціального статусу кожної сім'ї . Громадський інспектор з охорони прав дитини  щорічно  проводить облік дітей пільгових категорій, що відвідують дошкільний заклад. За  його  результатами  в  дошкільному  закладі   на  01.01.2017р.  повних сімей налічується - 102, неповних — 26,  багатодітних - 8,одна  дитина – інвалід,є  малозабезпечені  родини.Проводиться  систематична  робота  з  сім”ями  , що  потребують  особливої  уваги  та  допомоги.

 

 • Охорона  праці  і  безпека  життєдіяльності  в  ДНЗ.

Між адміністрацією і трудовим колективом ДНЗ складений колек­тивний договір, ухвалений на зборах трудового колективу та зареєстро­ваний УПСЗН . Цей до­говір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин  в  колективі  дошкільного  закладу. Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охоро­ною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійс­нюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки. Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні  медичні огляди працівників. Забезпечена видача робітникам мийних  засобів,частково  спецодягу. Адміністрація здійснює контроль і проводить заходи щодо попере­дження хвороб серед робітників, ведеться облік нещасних випадків і професійних захворювань.

З метою збереження життя і охорони здоров’я дітей, навчання безпечної поведінки та підведення підсумків роботи у  квітні   проведено Тиждень безпеки дитини.  Тематичні  тижні  безпеки  проводяться  щоквартала. Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

З  метою   підготовки   ДНЗ  №2  «Світлячок»до  2018-2019 навчального року  виконано    за  кошти  міського  бюджету ряд  заходів  :

-  виконано  ремонт  каналізаційної  мережі,  системи  електропостачання;

 -  придбано - нові  меблі  /гірку-полички  для  іграшок/  в  групу миючі  та  дезинфікуючі  засоби; різноманітний  посуд  та  інвентар  на  харчоблок;постільну  білизну /150  компл./;бойлери  /2шт/

 -проведено перевірку опору ізоляції електромережі заземлення  дошкільного  закладу;

-виконано  перезарядку  вогнегасників;

Виконано  роботи  по  деритоизації;

 

 • Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал. за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджено грамотами та подяками. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання педагогічні  працівники дошкільного закладу одержали  премії.

 

4. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Відповідно  до  п.45  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад  в  ДНЗ  працював  орган  громадського  самоврядування –загальні  збори  колективу  працівників  та  батьків Щорічне звітування керівника закладу здійснюється на підставі наказу МОН України  від 23.03.2005 N 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». В наявності звіт керівника «Про основні напрямки діяльності», доведений до відома працівників ДНЗ на  загальних зборах колективу та  батьків.  Основні тезиси звіту: утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління ДНЗ, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Особлива увага звертається на створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Між  засіданнями  загальних  зборів  працювала  Рада  дошкільного  закладу, яка  організовувала  виконання їх   рішень. Протягом  року  розглядалися  питання  поліпшення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази, поповнення  й  використання  бюджету  закладу, розглядалися  пропозиції  морального  та  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного  процесу.

Ефективною  формою  колективної  праці  як  для  всього  колективу  так  і  для  певних  структурних  груп  працівників  були  виробничі  наради , збори  трудового  колективу   та  наради  при  керівникові. Протягом  року  на  даних  нарадах  виносилися  на  обговорення  питання  трудової  дисципліни, культури  і  побуту  праці  у  дошкільному  закладі, охорона  життя  і  здоров”я  дітей  тощо.

Адміністрацією та вихователями  ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Колектив  закладу протягом  року працював  у  тісному  контакті  з  батьками, забезпечуючи  оптимальні умови  для  повноцінного  фізичного  і  психологічного  розвитку  дитини  в  сім”ї  та  дошкільному  закладі. З  цією   відбувалося  залучення  батьків  до  навчально-виховної  роботи  дитячого  закладу  шляхом  обговорення  й  розв”язання  спільних  проблем  та  конкретних  питань  і  завдань  виховання. На  батьківських  зборах, під  час  індивідуальних  консультацій, через  інформаційні  батьківські  куточки   вихователі  поширювали серед  батьків  сучасні  педагогічні, психологічні, юридичні  та  медичні  знання. Слід  зазначити , що  останнім  часом  активності   набули  такі  форми  роботи  з  батьками  , які  сприяють  підвищенню  прозорості  навчально-виховного  процесу, залученню  до  нього  батьків  не  як  спостерігачів, а  як  активних  учасників  та  партнерів.

Також  були  використані наочно-інформаційні методи, такі, як бать­ківські куточки, інформаційні стенди для батьків, тематичні газети , запрошення, оголошення, вітання, функціонувала  скринька  про­позицій.

Протягом  року  набула  удосконалення  робота  щодо  перспективності  і  наступності    дошкільного  закладу  та  початкової  школи. Разом  з загальноосвітньою  школою  №9  було  складено  та  обговорено  план  спільних  заходів,  який  був  спрямований  на  підвищення  якості  організації  перспективності, наступності  та  спадкоємності  у  роботі  дошкільного  закладу  та  школи. Педагоги  систематично  організовували  екскурсії  дітей  до  школи, використовували  в  освітньо-виховному  процесі  шкільну  тематику, під  час  ігор  та  розваг  знайомили  дітей  з  правилами  поведінки  школярів.

Ряд  заходів  організовано  в  дошкільному  закладі  щодо  взаємодії  з  установами  та  організаціями  міста. Відпрацьована  система  співпраці  з  ЦРЛ  та  СЕС, заходи  даної  взаємодії  спрямовані  на  удосконалення  роботи  щодо  охорони  здоров”я  дітей, профілактики  різних  захворювань  серед  дошкільників  та  працівників  закладу, а  також  дотримання  санітарно-гігієнічних  вимог  під  час  організації  навчально-виховного  процесу  в  дошкільному  закладі.

З  метою  реалізації  завдань  різних  сфер  життєдіяльності  дитини  дошкільний  заклад  співпрацює  з  станціями  юних  техніків  та  натуралістів, з центром  дитячої  творчості  та   міським  будинком  культури. Результатом  співпраці  є  активна  участь  представників  закладу  в  святкуванні  Дня  захисту  дітей, інших  заходів.

 

5. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

У  ДНЗ  №2  «Світлячок»  робота зі зверненнями громадян упродовж     року проводилась відповідно Закону України «Про звернення громадян».  Уся нормативно-правова база з даного питання зберігається у теці згідно затвердженої номенклатури справ .

     Згідно з Класифікатором звернень в основному громадяни звертались з питань освіти, влаштування дітей до ДНЗ, переводу дитини до іншої групи дошкільного закладу, обліку дітей які мешкають на території обслуговування (електронна реєстрація), працевлаштування, отримання методичної допомоги з боку дошкільного закладу щодо розвитку дитини, відрахування дитини з дошкільного закладу, поліпшення матеріально-технічної бази дошкільного  навчального закладу.

      Протягом   року письмових звернень від громадян   було  2. Усні звернення, а це в основному пропозиції та заяви надходили переважно на особистому прийомі. За суб’єктом  всі звернення були індивідуальними, рідше вносились колективні пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічної бази ДНЗ. Для забезпечення анонімності звернень у дошкільному навчальному закладі функціонує скринька побажань та пропозицій.

            На мою думку, робота із зверненнями громадян є ефективною за відсутності скарг, повторних звернень та за умови позитивно вирішених питань.

       Відсутність факту повторних звернень, скарг обумовлюється наступними вжитими мною заходами, щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а це:

- проінформованість  громадян з питань діяльності закладу: актуальне та своєчасне заповнення інформаційних стендів,

- індивідуальний підхід до розгляду звернень  громадян;

- пунктуальність у дотриманні графіку особистого прийому громадян завідувача;

- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення громадян;;

- подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з представниками громадськості, є систематичне відвідування  масових заходів за участю батьків;

- розгляд звернень у максимально короткі строки;

- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян;

- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно діяльності дошкільного закладу ( збір та обробка інформації, опитування на батьківських зборах);

- отримання кваліфікованої консультації спеціалістів управління освіти з окремих питань функціонування ДНЗ та організації роботи зі зверненнями громадян.

        Особиста інформація про  співробітників закладу, вихованців та їх батьків третім особам, що не мають відповідних повноважень не надається.

 

 1. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ДНЗ. Протягом навчального року батьками вихованців надавалася  добровільна  благодійна  допомога   у  вигляді   придбання товарів та надання  послуг для ДНЗ, виконання  певних  ремонтних  робіт . Батьківською  громадою  був  створений  благодійний  фонд «Промінчик». Протоколи  та  акти  надання  та  використання  добровільної  благодійної  допомоги  додаються .

З  метою   підготовки   ДНЗ  №2  «Світлячок»до  2017-2018 навчального року  виконано    за  кошти  благодійної  допомоги  ряд  заходів  . Матеріали  додаються.

                                  Завідувач  ДНЗ  №2  Ілляшенко  Н.Ю.